سرور اختصاصی مجازی (VPS)

استفاده از سرویس های میزبانی مشترک (Shared Hosting) نیاز بسیاری از کاربران را برآورده می سازد.
با این حال برخی از کاربران پیشرفته ، و یا وب سایتهای مهم و پر بازدید کننده ، استفاده از سرورهای مجازی اختصاصی را مناسب تر و دارای امکانات مدیریتی کامل تری می یابند.
سرور مجازی اختصاصی یا VPS ، بخشی از یک سرور اختصاصی است که ضمن حفظ کلیه امکانات مدیریتی و کنترلی یک سرور اختصاصی ، هزینه ای بسیار پایین تر از یک سرور اختصاصی خواهد داشت.
به طور معمول کلیه شرکتهای میزبانی وب ، از ادامه میزبانی وب سایتهای بسیار پر بازدید کننده ، به دلیل تاثیر نامطلوبی که بر روی کارکرد سایر وب سایتهای سرویس میزبانی مشترک می گذارند ، خودداری می کنند.

چنین وب سایتهایی می توانند با تهیه یک سرور مجازی اختصاصی ، ضمن حفظ هزینه مطلوب ، امکانات مدیریتی و همچنین استقلال بسیار بیشتری به دست بیاورند.
همچنین ، استفاده از سرورهای اختصاصی مجازی ، انتخاب بسیار مناسبی برای شرکتها و یا کاربران پیشرفته ای است که قصد ارائه خدمات میزبانی وب را بر روی یک سرور اختصاصی ولی با هزینه بسیار مناسب دارند.


در حال حاضر سفارشی پذیرفته نمی شود